GenelSağlık

Sağlıkta değer bazlı tedarik, hastalara, ödeme kurumuna ve topluma fayda sağlar

Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED), sağlık sektöründe “değer bazlı satın alma” yaklaşımının benimsenmesi gerektiğinin altını çizdiği web konferans serisinin ilkini gerçekleştirdi. Toplantıda, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Özsarı moderatör olarak görev yaptı. ARTED adına Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Öztürk’ün açılış konuşması ile başlayan web konferansta, MedTech Europe Danışmanı Hans Bax IVD alanında değer bazlı satın alma konusunda bilgi verdi. Web konferansta ayrıca, “değer bazlı satın alma” konusunda bakanlık yaklaşımı hakkında bilgi vermek üzere Sağlık Bakanlığı Uluslararası Projeler Koordinatörü Umut Elmas bir sunum gerçekleştirdi.

Kamu ve sektörden katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği web konferansta sağlık ekosisteminin en önemli parçalarından biri olan tıbbi ve medikal cihazlar ve hizmetlerde, hedefin fiyat değil, hasta faydası olması gerekliliği bir kez daha dile getirildi. Web konferansın tüm katılımcıları tıbbi tedarikin tüm süreçlerinde kalite ve verimliliğin ana amaç haline getirilmesinin önemine değindi.

ARTED Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Öztürk yaptığı açılış konuşmasında değer bazlı sağlık sisteminin önemine vurgu yaparken, dernek olarak tüm paydaşlarına değer bazlı dönüşümün önemini anlatmaya çalıştıklarını ifade etti. Öztürk sözlerine şöyle devam etti: “Değer bazlı satın alma yaklaşımının getirdiği avantajların tüm sağlık ekosistemi paydaşları nezdinde bilinirliğini sağlamak için çalışıyoruz.

ARTED olarak önceliğimiz, değer bazlı satın alma yaklaşımını, nasıl aktif ve etkin bir şekilde kullanılabileceğini ve sistemin tamamına nasıl entegre edileceği konusunda paydaşlarımıza yol gösterici olmak. Bütüncül bir yaklaşımın ve değer odaklı dönüşümün sağlık sisteminde daha fazla verim ve fayda yaratacağına ve katlanılan maliyetleri azaltacağına eminiz. Bu kapsamda farkındalık çalışmalarını hayata geçirmeye devam edeceğiz ve yapılan tüm çalışmalarda da kamu ile iş birliği içinde hareket edeceğiz.”

Değer bazlı sağlık sisteminin odağında verimlilik artışı var

MedTech Europe Danışmanı Hans Bax, “Değer Bazlı Sağlık Sistemine Geçiş” başlıklı sunumunda, sağlık sisteminde değerin nasıl ön plana koyulabileceği ile ilgili bilgileri aktardı. Avrupa’da yaşlanan nüfus, artan kronik hastalıklar, sağlık profesyoneli eksikliği ve hastalıkların sadece tedavi edilmesi fakat hastalıkları teşhis eden, önleyen tıp teknolojilerine ve hastaların güçlendirilmesine yeteri kadar odaklanılmaması gibi konuların sağlık ekosisteminin verimsiz işlemesine neden olduğunu ifade eden Bax, değer bazlı çözümler ile bu verimsizliğe son verilebileceğini belirtti.

ARTED: Sürdürülebilir bir sağlık ekosistemi için tıbbı cihazları fark et!

Kullanıldığında fark yaratabilecek medikal teknolojilerin olduğundan bahseden Bax, ayrıca Avrupa’dan örneklerle, sağlık ekosisteminde yeni paradigmanın değer bazlı tedarik olduğunu ve pek çok satın alma sürecinde kısa vadeli fiyat odağının terk edilerek toplam maliyetlere ve yaratılan değere odaklanıldığını belirtti.

Ana odak maliyet değil, kalite

Sağlık Bakanlığı Uluslararası Projeler Koordinatörü Umut Elmas ise, “Ticarileşme Öncesi Tedarik” başlıklı sunumunda, kamu tedarikçilerinin belirli orta ve uzun vadeli kamu ihtiyaçlarını karşılamak için yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi veya büyük ölçüde uygulanması noktasında inovasyon tedarikinin (PCP) nasıl yapıldığından bahsetti. Sağlık Bakanlığında yer alan inovasyon tedarikindeki ihale süreçlerinde, son karar aşamasında fiyatın sadece yüzde yirmi etkili olduğunu, kalite ve yaratacağı değerin ise yüzde seksen oranında karar verme süreçlerini etkilediğini ifade etti.

Değer bazlı ürün ve teknolojiler çıkarmak için PCP modellerinin iyi bir araç olduğunu da aktaran Elmas, sıfır noktasından son kullanıcıya kadar tüm süreçlerin birlikte iyileştirmeyi kapsamasının önemli olduğunun altını çizdi. Hayata geçirdikleri projelerde sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları da dahil olmak üzere tüm paydaşlarının görüşlerini aldıklarını, projeleri paydaşları ile birlikte iyileştirdiklerini iletti.

ARTED Yönetim Kurulu Başkanı, kapanış konuşmasında tüm ülkelerin değer bazlı tedarik ile ilgili zihinsel ve sistemsel dönüşümü yapmak zorunda olduğunu vurguladı. Bu değişimi sıfırdan başlatmak yerine, farklı ülkelerin deneyimlerinden faydalanmanın önemli olduğunu ifade eden Öztürk, farklı ülkelerin deneyimlerinin Türkiye için bir fırsat olduğunu ve Türkiye’ye zaman kazandırabileceğini belirtti. ARTED olarak, bu deneyim paylaşımı sürecinde önemli bir noktada durduğumuzu da sözlerine ekledi.

Ana odağın maliyet ucuzlaştırıcı bir eksende olmamasının gerektiğini, sağlık ekosistemini yarınlara taşımak için gerekli adımların atılmasının önemli olduğunu ifade etti. ARTED, düzenleyeceği “Değer Bazlı Sağlık Çözümleri” web konferansları serisi ile üretimden son kullanıcı olan hastaya kadar tıbbi tedarikin tüm süreçlerinde kalite ve verimliliğin ana amaç haline getirilmesini sağlamayı amaçlıyor.


Source link

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu