GenelSağlık

UDEK ve uzmanlık derneklerinden ortak bildiri: Salgın ağırlaşıyor, tükeniyoruz!

Türk Tabipleri Birliği – Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) ve uzmanlık dernekleri, Covid-19 salgınında vaka sayılarının ve ölümlerin artması üzerine ortak bildiri yayımladı. Türk Tabipleri Birliği’nin web sitesinde yayımlanan bildirgede “Salgınla mücadelede sağlık sistemimizin bu yükü kaldıramaz hale gelmeye başladığını görüyor ve sağlık çalışanlarının tükenmesinden kaygı duyuyoruz” denildi.

“Salgın ağırlaşıyor, tükeniyoruz” başlıklı bildirinin tam metni şöyle:

Sağlık çalışanlarının sağlığı toplumun sağlığının garantisidir. Hekimler olarak, salgının giderek ağırlaştığını her gün artan kayıplarımızın üzüntüsünü yaşayarak görüyoruz. Hastalarımız her geçen gün artıyor. Salgınla mücadelede sağlık sistemimizin bu yükü kaldıramaz hale gelmeye başladığını görüyor ve sağlık çalışanlarının tükenmesinden kaygı duyuyoruz.

Salgın ile mücadelemizde yaşanan güçlüklere karşı; bireylere yönelik uyarılara odaklanılması yeterli değildir, salgın yönetiminde merkezi otorite tarafından yapılandırılmış bir çerçeve dahilinde, toplumsal yaşamı ve çalışma yaşamını düzenleyen yeterli önlemler alınmalıdır.

“Verilerin hızlı şekilde paylaşılması gerekiyor”

nisiyatifin sadece illere bırakılmaması ve sahada mücadele edenlerle, verilerin hızlı ve düzenli olarak paylaşılması gereklidir. Yaklaşan mevsimsel grip salgını nedeniyle durumun daha da zorlayıcı olacağı açıktır. Bu zorlayıcı koşullarla başarılı bir mücadele için toplumun tüm kesimlerinin desteği şarttır. Ancak bu desteği alabilmek için şeffaf, güven veren ve tutarlı bir salgın yönetimi gerekir.

Sağlık çalışanlarının meslek örgütleri olan tıpta uzmanlık derneklerinin oluşturduğu TTB-UDEK “Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu”nun ulusal ve uluslararası bilimsel temele ve tecrübeye dayanan kurumsal insan gücü ve uzmanlığı, salgınla mücadele sürecine bir an önce dahil edilmeli; salgın yönetiminin merkezi ve yereldeki kurul ve komisyonlarında aktif şekilde temsil edilmelidir.

Covid-19 tedavi süreçlerinin uzmanlık derneklerinin ülkemizde biriken veriye dayanan uluslararası bilimsel kanıtlar üzerinden oluşturduğu rehberler doğrultusunda güncellenmesi ve izlenmesi gerekir.

“Risk değerlendirmesi yapılmalı”

Ülkemizde PCR testleri başta olmak üzere yapılacak testlerle ilgili bir risk değerlendirmesi ve önceleme plan ve programına ihtiyaç vardır. Test sayısının artırılması çok önemlidir. Ancak, testlerin hangi koşullarda kimlere yapılacağının da tanımlanmış olması kritik önemdedir. Sağlık çalışanlarının SARS-CoV-2 testlerinin gerçekleştirilmesi, toplumdaki diğer bireylerin bakımının devamı için kaçınılmaz olarak önceliklidir. Risk ve temas değerlendirmesi yapılarak uygun algoritmaların ve test stratejilerinin belirlenmesi, uzmanlık dernekleri tarafından önerilenlerin uygulanması gerekir.

Eylül dönemi ile başlayacak grip döneminde hastalık yükünden korunmanın en önemli yolu risk gruplarına grip aşısının sağlanması ve uygulanmasıdır. Sağlık çalışanları grip aşısının sağlanması gereken en önemli risk grubudur; Sağlık Bakanlığı grip aşısını tüm sağlık çalışanlarına zamanında ve ücretsiz biçimde ulaştırmalıdır. Eylül dönemi ile başlayacak grip döneminde hastalık yükü ile ilgili alınacak en önemli tedbirlerden biri de sağlık çalışanları için gerekli kişisel koruyucu donanımın sağlanmasıdır.

“Kişisel koruyucular stok yapılmalı”

Sağlık Bakanlığı tarafından bu yöndeki çalışmalarının durumu hakkında bilgi verilmesi, sağlık çalışanındaki kaygının giderilmesine katkı sağlayacaktır. Sağlık Bakanlığı tarafından standartlara uygun, gereksinimi karşılayacak sayı ve çeşitlilikte kişisel koruyucu donanım ile ilgili gerekli stok çalışması yapılmalı ve gereksinime uygun şekilde tüm sağlık çalışanlarına ulaştırılmalıdır.

Sağlık çalışanları, üstün bir gayretle çalışmalarını sürdürmektedir. Her zamankinden daha zor bir çalışma sürecinde, her zamankinden daha fazla risk altındadırlar. Bedenleri yorgun ve moralleri bozuktur. Bu nedenle; tüm sağlık çalışanlarının çalışma ortamı ve özlük haklarında iyileştirme yapılmalıdır.

“İzin nedeniyle ücret kesintisine son verilmeli”

Covid-19 hastalarıyla ilgili birimlerde görevli çalışanların çalışma saatleri ve iş yükleri fiziksel ve ruhsal sağlıklarını koruyacak şekilde düzenlenmelidir. Sağlık çalışanı ebeveynlere, çocuğunun bakımı ve sağlığı ile mesleğini icra etme ve geçimini sağlayabilme arasında seçim yapmaya zorlamadan ücretsiz kreş, çocuk bakım desteği ya da ücretli idari izin gibi olanaklar sağlanmalıdır.

Temel ücretlerinde emekliliğe de yansıyacak şekilde düzenleme yapılmalı; performans ödemeleri Ocak 2021’e kadar en üst seviyeden ödenmeli, çalışanların hastalık izni ve rapor nedeniyle ücretlerinde kesinti uygulamasına son verilmelidir.”

Bildirgede imzası olan kurumlar şöyle:

 • Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eş Güdüm Kurulu
 • Türk Toraks Derneği
 • Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
 • Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
 • Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği
 • Türk Yoğun Bakım Derneği
 • Türkiye Acil Tıp Derneği
 • Akademik Geriatri Derneği
 • Patoloji Dernekleri Federasyonu
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
 • İşyeri Hekimleri Derneği
 • Çocuk Romatoloji Derneği
 • Türk Farmakoloji Derneği
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Türk El ve ÜSt Ekstremite Cerrahisi Derneği
 • Türk immünoloji Derneği
 • Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
 • Türk Gastroenteroloji Derneği
 • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
 • Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
 • Türk Biyokimya Derneği
 • Türk Klinik Biyokimya Derneği
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Türkiye Psikiyatri Derneği
 • Türk Radyoloji Derneği
 • Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği
 • Türkiye Romatoloji Derneği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 • Türk Nöroşirürji Derneği
 • Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği
 • Türkiye Biyoetik Derneği
 • Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
 • Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği
 • Adli Tıp Uzmanları Derneği
 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
 • Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği


Source link

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı